Vores grundlæggende værdier

I vores vedtægter står der:

Personalet skal i nær forståelse og samarbejde med forældre hjælpe med at give børnene en god opdragelse med grundlag i kristen etik og kultur, stimulere børnene til at bruge og udvikle egne evner og anlæg, samt give dem grundlag for at blive selvstændige og skabende mennesker.

Kastanjehuset og Solgårdens miljø og atmosfære skal være præget af kristen næstekærlighed, der indebærer respekt for mennesker med andet livssyn og fra andre kulturer.

I Kastanjehuset og Solgården er det en selvfølgelighed, at børnene er personligheder, der har samme krav på et værdigt, indlevende og medmenneskeligt samvær som voksne, med al den mangfoldighed, udfordring og respekt for andre mennesker, som dette indebærer og kræver af personalet.

Vi tilstræber at skabe et miljø, der er præget af tryghed, åbenhed og aktiv medleven, så der dannes et godt grundlag i miljøet for børnenes videre udvikling.

I miljøet lægger vi meget vægt på, at hvert enkelt barn har sin egen personlighed og individuelle behov, som der skal gives plads og tages hensyn til.

Alle på samme alderstrin har nødvendigvis ikke den samme læring (dominerende virksomhed) på samme tid, men igennem anerkendende relationer og gennem de rammer, der skabes, søger vi at give så optimale læringsrum som muligt for alle.

I hverdagen stræber vi efter, at Kastanjehuset og Solgården er et værdifuldt sted at være og udvikle sig i, for både børn og voksne.

I de måder vi er sammen på, bestræber vi os på at se hinandens stærke, gode sider og gøre det, vi gerne vil have skal fylde hverdagen: Det positive, venlige, skabende, kreative, sjove og udviklende.

Vi anser barnets leg for den vigtigste udviklingsfremmende virksomhed, derfor respekterer vi børnenes valg og udtryk i leg. Ofte er det børnene selv, der i leg udfolder deres drømme, ideer, bearbejder udviklingstemaer, prøver roller, relationer osv.

Vi prøver ikke at afbryde lege, men til tider kan det være nødvendigt, at en voksen leger med, for at få legen til at blive god for alle.