Bestyrelse

Kastanjehuset og Solgården har en tostrenget bestyrelsesmodel.
I vores bestyrelser arbejdes der dialogisk og det er meget sjældent noget afgøres ved afstemning.
Forældrebestyrelsen har stor indflydelse på dagligdagen og udvikling af institutionen.
På forældrebestyrelsesmøder er der mulighed for alle at deltage.
Dagsordner og mødedatoer opslås på afdelingernes informationstarvler før bestyrelsesmøder. Ligeledes er referater også opslået på informationstavlerne.