Den styrkede pædagogiske læreplan.

Lidt om Kastanjehuset og Solgårdens styrkede nye lærerplan.

Kastanjehuset og Solgården arbejder og bruger vores styrkede nye læreplan i vores daglige pædagogiske arbejde og i vores bestræbelser på at forme og tilpasse institutionens fremadrettede pædagogik. Vi vil altid bestræbe os på at skabe optimale læringsrum og læringssammenhænge i vores pædagogiske arbejde. For at læreplanen altid skal være aktuel og dynamisk er det vigtigt for os at alle er aktiv deltagende i den løbende udvikling. Det være sig forældre, børn og personale.

For at det skal være meningsfyldt og givende for hele personalegruppen, arbejdes der med læreplanens indhold og beskrivelser på rigtig mange niveauer i organisationen. Dette vil fremgå tydeligt at materialet at det er forskellige grupper af medarbejdere, der har udfoldet vores fælles meninger i skrift.

Fælles for alt materialet er: Beskrivelserne er skrevet til organisationen og ikke målrettet mod belysningen af legaliteten i læreplanen. Det vil kunne bevirke at den udefrakommende læser måske vil finde afsnit/ordvalg osv. meningsløse/malplacerede eller selvsigende. Men i vægtningen om ”Styrkede nye læreplaner” skal være for organisationen eller om organisationen, er det for Kastanjehuset og Solgården vigtigt at det er for, hvor læreplanen er et værktøj til kontinuerlig udvikling og tilpasning af vores læringsmiljøer.

I læreplanen vil eneste afsnit som er målrettet læsere der er udenforstående vil være, beskrivelse af vores refleksive arbejdsmetoder og den årlige evaluering af samme.

Alle vil altid være meget velkommende til at kommentere og inspirere til vores fortsatte udvikling af vores lærermiljøer. 

Rigtig god læselyst

Kastanjehuset og Solgården