Velkommen i Frelsens Hærs børneinstitution Kastanjehuset og Solgården

Denne side indeholder:

 • Institutionens historie
 • Vores grundlæggende værdier                                   
 • Beskrivelse af dagens gang i Kastanjehuset                                        
 • Beskrivelse af dagens gang på Solgården                                           
 • Praktisk huskeseddel og regler, der er gældende i institutionen                                         
 • Faste traditioner i løbet af året              
 • Uddrag af vores kostpolitik                     
 • Når I starter i Kastanjehuset                   
 • Når I starter på Solgården                      
 • Beskrivelse af overgang fra vuggestuebarn til børnehavebarn                           
 • Lidt om Kastanjehusets og Solgårdens legeplads                              
 • Hjemmeside og dens indhold
 • Slutord                                                     

Historie

Frelsens Hærs børneinstitution Kastanjehuset og Solgården er en selvejende, 0-6 års institution med driftsoverenskomst med Hvidovre kommune. Vi er ca. 39 vuggestuebørn i Kastanjehuset og op til 96 børnehavebørn på Solgården og i alt ca. 30 ansatte. Derudover er der på institutionen også et naturcenter, som alle andre 0 – 6 års institutioner i Hvidovre kan benytte.

Tidligere var Kastanjehuset og Solgården to institutioner med hver deres bestyrelse og ledelse, men de blev sammenlagt i 2011.

Kastanjehuset er opført af Frelsens Hærs socialtjeneste i 1971 og har fra starten fungeret som vuggestue. Bygningen blev dengang præmieret for sin arkitektur og er tegnet af arkitekt J. Jørgensen.

Solgården har tidligere været en del af gården Svendebjerggård og har været brugt af Frelsens Hær til bl.a. feriekoloni, men blev i 1957 indviet som daginstitution.

Hele området med Krisecenteret Svendebjerggård, Kastanjehuset og Solgården har Frelsens Hær ejet siden 1920 da Officer i Frelsens Hær, arkitekt J. Jørgensen (samme person som tegnede Kastanjehuset) havde købt og udstykket Svendebjerggård i 1918, for derefter at skænke det overskydende jord og selve Svendebjerggård til Frelsens Hær.

Værdier

I vores vedtægter står der:

Personalet skal i nær forståelse og samarbejde med forældre hjælpe med at give børnene en god opdragelse med grundlag i kristen etik og kultur, stimulere børnene til at bruge og udvikle egne evner og anlæg, samt give dem grundlag for at blive selvstændige og skabende mennesker.

Kastanjehuset og Solgårdens miljø og atmosfære skal være præget af kristen næstekærlighed, der indebærer respekt for mennesker med andet livssyn og fra andre kulturer.

I Kastanjehuset og Solgården er det en selvfølgelighed, at børnene er personligheder, der har samme krav på et værdigt, indlevende og medmenneskeligt samvær som voksne, med al den mangfoldighed, udfordring og respekt for andre mennesker, som dette indebærer og kræver af personalet.

Vi tilstræber at skabe et miljø, der er præget af tryghed, åbenhed og aktiv medleven, så der dannes et godt grundlag i miljøet for børnenes videre udvikling.

I miljøet lægger vi meget vægt på, at hvert enkelt barn har sin egen personlighed og individuelle behov, som der skal gives plads og tages hensyn til.

Alle på samme alderstrin har nødvendigvis ikke den samme læring på samme tid, men igennem anerkendende relationer og gennem de rammer, der skabes, søger vi at give så optimale læringsrum som muligt for alle.

I hverdagen stræber vi efter, at Kastanjehuset og Solgården er et værdifuldt sted at være og udvikle sig i, for både børn og voksne.

I de måder vi er sammen på, bestræber vi os på at se hinandens stærke, gode sider og gøre det, vi gerne vil have skal fylde hverdagen: Det positive, venlige, skabende, kreative, sjove og udviklende.

Vi anser barnets leg for den vigtigste udviklingsfremmende virksomhed, derfor respekterer vi børnenes valg og udtryk i leg. Ofte er det børnene selv, der i leg udfolder deres drømme, ideer, bearbejder udviklingstemaer, prøver roller, relationer osv.

Vi prøver ikke at afbryde lege, men til tider kan det være nødvendigt, at en voksen leger med, for at få legen til at blive god for alle.

Dagens gang i Kastanjehuset

Kl. 6:30 – 8:00

Kastanjehuset åbner kl. 6:30 og der serveres morgenmad indtil  kl. 8:00 for de børn, der har lyst til det. I dette tidsrum er vi på samme stue, hvor der er en voksen fra hver stue til stede. Vi drikker mælk til morgenmaden.

Kl. 8:00

Går vi på stuerne.

Ca. kl. 9:00 – 9:30

Får børnene et lille stykke rugbrød med et stykke frugt eller grønt til.

Ca. 9:30

Mandag fri leg, inde eller ude. Nogle gange går vi en tur i området og ser på spændende ting.

Tirsdag er der Sigurd/gymnastik og sang for alle børn.

Onsdag er der sangkuffert, hvor vi synger sange om ting i kufferten. Sangkuffert er for alle de store.

Torsdag fri leg, male, tegne, klister, ude og lege eller hvad vi nu finder ud af.

Fredag er der fri leg, tur eller andet.

Alle dage kan variere og indeholde forskellige aktiviteter. For hver uge laver stuerne en ugeplan, der kan læses ved stuerne. Alle dage kan børn der snart skal starte på Solgården, skulle på besøg sammen med deres voksen.

Kl. ca. 10:45

Begynder vi at spise frokost.

Når vi spiser, sidder børnene sammen med jævnaldrende.

Vi drikker vand til vores frokost.

Kostplanen kan altid læses på menuplanen i Kastanjehusets gang.

Kl. 12:00- 14:00

Børnene sover mellem kl. 12 og 14. De store børn over 2 år sover inde og de små sover ude i deres barnevogn/krybbe til de vågner.

De børn der ikke sover, leger på Grønærterne.

Kl. 14:00

Eftermiddagsmaden serveres. Det er meget forskelligt hvad menuen er, det kan være grød, yoghurt, sandwich, pastasalat, frugt, skorper, knækbrød osv.

Vi drikker mælk til eftermiddagsmaden.

Resten af eftermiddagen går med fri leg og afhentning.

Kl. 17:00 (Fredag kl. 16:00)

Kastanjehuset lukker.

Dagens gang i Solgården

Kl. 630– 800

Vi åbner sammen på Storkestuen, hvor der er 2 voksne.

På Storkestuen spiser vi morgenmad. Der er morgenmad fra kl. 630 til kl. 800.

Forældre er velkommen til at drikke en kop kaffe eller the, men skal ikke servicere børnene. Vi skal nok sørge for, at jeres børn får mad.

Kl. 800

Vi går på vores egen stue, hvor der er fri leg, puslespil, tegning, læsning osv.

Nogle gange kan der godt være kø til aflevering, da der kommer rigtig børn mange mellem kl. 800 og 900.

Når du mener det er tid til at sige farvel, kan det til tider være nødvendigt at sige det til personalet, da vi ikke altid kan fornemme hvornår der er brug for det.

Kl. 915

Alle børn skal være afleveret, hvis ikke andet er aftalt.

Kl. 915

Samling af børnene og dagens aktiviteter begynder. Aktiviteterne er meget forskellige og kan være, gruppedag, hvor børnene deles op på stuen efter alder og der arbejdes med f.eks. sprog, motorik osv.

Eller det kan være ture, ordne ved dyrene, kunstprojekt, bevægelsesdag osv.

Kl. 1100

Vi holder samling og gør os klar til at spise.

Kl. 1115

Vi spiser i grupper, hvor vi sidder og snakker sammen. Der bliver tit læst en historie efter spisning.

Kl. 1145

Børn der skal sove gøres klar og puttes, alle sover i samme rum. Alle de børn der ikke skal sove, tager deres tøj på for at komme ud at lege.

Kl. 1230– 1330

I det tidsrum afvikles personalets pauser, pausen holdes i 2 hold.

Kl. ca. 1430

Holder vi samling på stuerne, eller ude alt efter årstid og vejr.

Kl. 1630

Alle samles på en stue.

Kl. 1700 (Fredag kl. 1600)

Solgården lukker.

Praktiske oplysninger

Tlf. Kastanjehuset og Solgårde

36780771

Du vil herefter blive bedt om at vælge hvem du vil snakke med.

Det er muligt at komme til at snakke med alle stuer og ledere.

E-mail

[email protected]

[email protected]

Børn kan ikke meldes syge på mail.

Hjemmeside

fhitl11.sg-host.com

Institutionen har åben

mandag til torsdag 630 – 1700 

fredag 630 – 1600

Mødetid i institutionen.

Når andet ikke er aftalt med personalet, skal børnene af hensyn til aktiviteter/udflugter og lign. være i institutionen senest kl. 930.

Aflevering

I kastanjehuset bestræber vi os på, at alle børn modtages personligt og ”kommer på arm”, hvis der er behov for det. Børnene vinker farvel til jer sammen med en voksen.

Når I afleverer på Solgården er det vigtigt, der er kontakt til personalet på stuen eller den voksne, der har ansvaret for pågældendes stues børn, samt at huske at krydse barnet ind.

Børnene vælger selv hvordan, hvor og med hvem de vil vinke farvel.

Hvis I forlader et ulykkeligt barn, er det en rigtig god ide at ringe lidt senere, for at høre hvordan det er gået. Der er ikke noget værre end at skulle arbejde en hel dag, samtidig med at skulle bekymre sig unødigt, så ring endelig.

Afhentning

Når børnene hentes i Kastanjehuset, siges der farvel til en fra stuen eller til det personale, der har ansvaret for stuen. Personalet fortæller hvordan det er gået i løbet af dagen, hvad vi har lavet, om hvordan der er sovet, spist osv.

Børnehavebørn skal, når de hentes, sige farvel til en voksen fra stuen eller den voksne, der har ansvaret for stuen. Ved stuerne er der på opslagstavlerne skrevet hvad dagen er gået med. På disse kan også læses om der er noget vigtigt, der skal huskes til efterfølgende dag.

Forældresamtaler

Et stykke tid efter at barnet er begyndt i institutionen eller har skiftet afdeling, vil I blive budt på en opfølgende forældresamtale.

Hvis der er ting I ønsker at drøfte, er det en god ide at aftale en forældresamtale hos stuens personale eller ledelsen. Vi ønsker ikke at skulle stå og drøfte større spørgsmål, mens der samtidig skal være samvær med børnene, da vi ikke anser det for en seriøs måde at arbejde på. Man kan altid få en samtale med ens barns pædagoger også selv om der ikke er problemer, men kun for at kunne følge med i ens barne institutionsdag.

Sikkerhed

For at forebygge kvælningsulykker skal alle snore fjernes fra børnetøj, især snore i hætter skal væk. Hvis vi ser snore i hætter, fjerner vi dem med det samme.

Sutter skal med hjem en gang om ugen, for at blive skoldet og tjekket.

I stedet for halstørklæder vil vi bede jer om at bruge en ”halsedisse” til jeres barn, ligeledes for at undgå kvælningsulykker.

I Kastanjehuset må der ikke hænge plast eller bæreposer løst i garderroben. Hvis det alligevel bliver nødvendigt, skal der slås en knude på midten, således at børnene ikke kan tage dem over hovedet.

Seleregler

Alle børn, der sover ude skal sove i sele, hvilket er besluttet af forældrerådet. Alle der begynder i Kastanjehuset, skal ved start have gennemgået og underskrevet selereglerne. Sover et barn uden sele, skal det sove inde (alle børn over 2 år).

Sygdom

Når dit barn bliver sygt, skal institutionen have besked og evt. oplyst hvad barnet fejler, hvis sygdommen er smitsom. Dette kan gøres på TABULEX

Syge børn modtages ikke i institutionen af hensyn til barnet og smittefare. Når et barn afleveres efter sygdomsperiode, skal det kunne deltage i dagligdagsaktiviteter.

Hvis et barn bliver sygt i institutionen ringes der efter barnets ene forældre.

Medicin

Vi må ikke give børnene nogen form for medicin, og børnene må ikke selv have medicin med i deres madpakke.

Medicin til kroniske sygdomme giver vi gerne, hvis der fra egen læge er lægeerklæring til institutionen.

Adresseændring eller tlf. ændring

Det er vigtigt, at jeres stamkort hele tiden er ajour, så alle ændringer skal I hurtigst muligt rette i TABULEX.

Traditioner

Fastelavn

Før fastelavn laves der fastelavnsris på Solgården.

Vi holder fastelavn med udklædning, tøndeslagning og en god fastelavnsfest.

Kastanjehuset hjælper gerne med udklædning til de børn, der ikke er klædt ud hjemmefra.

Påske.

Op til påsken klippes og klistres der påsketing, stuerne pyntes op til påske.

Sommerfest

Der holdes en sommerfest for Kastanjehuset og en for Solgården. Vi holder sommerfesterne hver for sig, da det ellers bliver for overvældende for vuggestuebørnene.

Sommerfesterne bliver holdt på forskellige datoer.

Jul.

I december måned tager de største fra Kastanjehuset og alle fra Solgården ind til Frelsen Hær for at holde juletræsfest  sammen med andre Frelsens Hær institutioner. Der er fra Frelsens Hærs side lavet et stort arbejde for, at børnene får en god oplevelse, ofte er børnene aktivt deltagende i opførslen af krybbespillet, vi synger julesange, beder en børnebøn og slutter af med en god frokost.

I Kastanjehuset skal børnene hele december senest være kommet kl. 900. Vi hygger hele december med bagning, julesang, sætter risengrød op til nissen, leger nisser og laver ”hemmeligheder”.

På Solgården bruges december også til julehygge, julesang, julehistoriefortælling, snak om hvorfor vi holder jul, sætte grød til nissen, få drillenisser med hjem, lave julegaver osv.

Børnene holder også julefrokost i december.

I Kastanjehuset er der julestue en dag i december, hvor der inviteres på kaffe/the og æbleskiver. Alle familier har mulighed for at lave en juledekoration.

På Solgården tændes juletræet den sidste fredag før første advent. Arrangementet er for alle og der bydes på udendørs hygge med varm kakao, kaffe/the og æbleskiver. Frelsens Hærs brassband deltager i juletræsfesten og leverer dejlig julemusik.

Fødselsdag

I Kastanjehuset fejrer vi børnefødselsdage på stuerne. Det aftales med stuens personale, hvordan fødselsdagen skal forløbe. Vi synger naturligvis fødselsdagssang, hejser vores flag og fejrer dagen på behørig vis.

På Solgården fejres fødselsdagen i institutionen. Hvis forældre ønsker at være med eller stå for arrangementet, aftales det med stuens personale. Til fødselsdagen synges der fødselsdagssang og snakkes om alder osv. Vores flag hejses af den, der har fødselsdag, gerne sammen med venner eller veninder.

Mange børn ønsker at dele noget ud til samlingen, når de har fødselsdag. Det der indkøbes til uddeling, skal være i overensstemmelse med vores kostpolitik. Gode ideer og vejledning kan fås hos personalet.

Kostpolitik for Kastanjehuset og Solgården

Holdning og baggrund

Vi ved, at det vi dagligt indtager af passende måltider med god og ernæringsrigtig kost, har stor betydning for vores velbefindende, vores fysiske og psykiske præstationer, koncentrationsevne osv. Vi ved også, at vi kan forebygge eller begrænse sygdomme ved at have sunde kostvaner.

Sunde kostvaner for børnene er med til grundlæggende at give en god og harmonisk udvikling for det enkelte barn. De vaner børnene lærer – gode som dårlige – vil de føre med sig senere i livet.

Forældrene har det primære ansvar for børnenes ernæring, men da de fleste børn tilbringer en stor del af deres tid i daginstitutioner og indtager mange måltider i institutionen, har institutionen et

medansvar for såvel børnenes ernæring, som at børnene udvikler sunde kostvaner.

I Kastanjehuset og Solgården mener vi, at måltidet skal danne ramme for et positivt socialt og pædagogisk samvær. Kastanjehuset og Solgårdens primære mål og opgave i forhold til børnenes kost og madvaner er:

– At børnene får en sund og naturlig holdning til mad.

– At børnenes kostindtag i Kastanjehuset og Solgården er sund og ernæringsrigtigt sammensat.

Da børnene spejler sig i de voksne de omgås, vil personalet i dagligdagen arbejde for at optræde som gode rollemodeller for børnene i forhold til kostvaner.

Kastanjehuset og Solgården har en differenceret kost tilpasset børnenes alder.

Da det er vigtigt, at der er sammenhæng i børnenes hverdag og kostvaner, vil Kastanjehuset og Solgårdens personale tilstræbe, at have en tæt dialog om det enkelte barns kostvaner og løbende informere om vores kostpolitik og i det daglige arbejde med børnenes kost og kostvaner.

Hvis forældre til et barn ønsker speciel eller diætkost, skal det være lægeligt begrundet.

Ved fødselsdage opfordres forældrene til at respektere Kastanjehuset og Solgårdens kostpolitik.

Solgården har det økologiske sølvmærke (60 – 90 % af kosten er økologisk)

Når I starter i Kastanjehuset

Før barnet starter i Kastanjehuset, vil I/du have været igennem en ”introsamtale” hvor det aftales hvordan indkøringen skal foregå.

I introsamtalen vil du/I have mulighed for at fortælle om dit/Jeres barn, give vigtige informationer, fortælle om specielle hensyn, der skal tages osv.

At starte i vuggestue er trættende og overvældende for et barn – alting er nyt. For at få en optimal start, har vi erfaring for, at barnet bedst vænner sig til de nye omgivelser, de andre børn, de voksne og den mere uro, ved at barnet sammen med sine forældre, kun er i vuggestuen nogle få timer de første par dage. Det enkelte barns behov for indkøring er meget forskelligt. Vi prøver sammen med dig/jer at tilpasse indkøringen til dit/jeres barn. Der vil i indkøringsperioden være en løbende dialog mellem forældre og personale.

Vi bestræber os på, at alle børn bliver modtaget personligt og ”kommer i arm”, hvis der er behov for det. Børnene vinker farvel sammen med en voksen – og så kan dagen begynde.

Hvis I/du går fra et grædende barn eller bare har behov for at høre hvordan det går, er I/du meget velkommen til at ringe.

Når I starter på Solgården

Før barnet starter på Solgården, vil I/du have været igennem en ”introsamtale” hvor det aftales hvordan indkøringen skal foregå.

I introsamtalen vil du/I have mulighed for at fortælle om dit/Jeres barn, give vigtige informationer, fortælle om specielle hensyn, der skal tages osv.

Personalet vil fortælle om børnehavelivet, og meget andet.

Introsamtalen indeholder også en forventningsafstemning, mellem jeres forventninger til Solgården og Solgårdens forventninger til dig/jer.                                                                                                          

En normal indkøring strækker sig over 3 – 5 dage.

Den første dag vil være hvor I kommer om formiddagen og sidder på stuen 1 times tid og får en kop kaffe, for derefter at gå 1 times tid. En meget kort dag.

De efterfølgende dage afhænger meget af dit/jeres barn, og aftales med stuens personale, men vil blive længere og længere.

Når barnet flytter fra Kastanjehuset til Solgården

Den måned hvor vuggestuebarnet fylder 3 år skifter det afdeling til Solgården (bliver børnehavebarn).

Der skal intet fortages i forhold til Hvidovre kommune, da det er samme institution. Det aftales med personalet på Solgården, hvornår der afholdes introsamtale.

Før barnet fylder 3 år, har det allerede et kendskab til Solgårdens børn og personale. De store børn i kastanjehuset besøger Solgården 1 gang om ugen, hvor de deltager i dagens pædagogiske aktivitet, naturcenteret besøges og venner/veninder, der allerede er flyttet fra Kastanjehuset til Solgården besøges på deres stuer.

Personalet fra Kastanjehuset og Solgården taler sammen om, på hvilken stue barnet passer bedst ind.

Der tages hensyn til alder, køn, forældreønsker, tidligere kammerater/veninder og mange andre forhold.

Legeplads

Kastanjehuset og Solgårdens legepladser er underlagt en årlig kontrol af legepladsredskabernes sikkerhed. Denne udføres af et certificeret konsulentfirma, valgt af Hvidovre kommune.

På vores legepladser prøver vi at have et spændende udviklende miljø.

På Kastanjehusets legeplads er hæk og buske klippet ned, så børnene får fornemmelsen af at kunne ”blive væk”, men personalet har hele tiden mulighed for at følge med i hvad og hvor børnene er.

Meget af børnenes tid går med sandleg, løbecykler, gynge, kravle, gå og løbe og kastanjehusets legeplads er indrettet derefter.

Solgårdens legeplads byder på mange ”legerum” hvor børnene har mulighed for at lege uden forstyrrelser, men personalet prøver at holde øje og fornemmer hurtigt hvis børnene har gang i noget knap så godt.

Mange nye forældre udtrykker bekymring over den store legeplads, men vi har erfaring for børnene, til at begynde med, ikke bevæger sig længere væk fra den voksne end de er trygge ved. Børnene på legepladsen henter altid en voksen, hvis der er brug for hjælp eller der er en der skal trøstes.

De store børn har stor glæde af muligheden for at bygge hule og have hemmelige steder.

Legepladsen byder på mulighed for klatring, bål, hø-hopper, dyr, vand og sandleg, legehuse, boldspil, scene, cykelbane og meget mere.                                                                                                        Mange af børnene går i løbet af en dag, selv ned til dyrene for at give dem græs igennem hegnet eller se på grisene, hvilket de godt må. Når børnene er inde ved dyrene, er der altid en voksen med eller lige i nærheden.

Hjemmeside og dens Indhold.

På vores hjemmeside fhitl11.sg-host.com kan du finde:

Links til Frelsens Hær

Links til Hvidovre kommune

Links til FOBU

Institutionsbestyrelses medlemmers navn m.m.

Forældrebestyrelsens medlemmers navn m.m.

Kontakt muligheder til ledelsen

Institutionens værdigrundlag

Læreplaner

Børnemiljøvurdering

Sorg og kriseplan

Kontraktmål for institutionen

Kostpolitik

Velkomstfolder

Vi byder jer hjertelig velkommen i fællesskabet.

Vi håber jeres tid i institutionen må give gode oplevelser og fornemmelsen af at være en vigtig del af institutionen.

Vi håber at de børn og voksne, dit/jeres barn kommer til at have i sin hverdag, får en stor betydning for de værdier og kompetencer, dit/jeres barn får videre med sig i livet.

Vi ønsker at du/I vil bidrager til et åbent og positivt miljø, hvor alle får lyst til at bidrage med deres synspunkter og holdninger.


Vi vil fra vores side gøre vores bedste.

Med venlig hilsen

Institutionsbestyrelsen

Forældrebestyrelsen

Personalet