Kostpolitik

Mad- og måltidspolitik:

Formålet med Solgården/Kastanjehusets mad- og måltidspolitik er først og fremmet at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af de måltider børnene spiser, mens de er i institution.

Vi mener at alle skal have lige ret, tilgang og forudsætninger for et sundt og godt liv. En ordentlig mad- og måltidspolitik er en byggesten til at opnå dette.

Institutionen har et stort ansvar i forhold til børnenes mad og sundhed, idet 25-40% heraf indtages i institutionen. Vi skal sikre os at børnenes behov for protein, kulhydrat, fedt, vitaminer og mineraler dækkes bedst muligt.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger herunder – kostråd til professionelle køkkener og anbefalinger for den danske institutionskost, Fødevarestyrelsens Nye Nordiske Næringsstofanbefalinger, Hvidovre kommunes mad- og måltidspolitik herunder – Spisetid samt vores egne kostfaglige vurderinger danner derfor grundlag for Solgården/Kastanjehusets mad- og måltidspolitik.

Måltider er oplevelser af smag, duft og konsistens, men også hygge og samvær. Derfor er vores mål at servere indbydende, velsmagende, sunde, varierede og – til tider – også udfordrende måltider i nærværende og vedkommende omgivelser. Ved at skabe gode rammer omkring måltiderne, fremmer vi lysten til og glæden ved at spise. Vi vil gøre det nemt og dejligt at være sund.

På Solgården/Kastanjehuset tilbydes morgenmad, frokost og mellemmåltider.

Solgården/Kastanjehusets mad- og måltidspolitik revideres en gang om året.

Ernæringsmæssig kvalitet:

Vi følger de Nordiske Næringsstof rekommandationer fra Fødevarestyrelsen, der har til formål at tilgodese de primære behov for næringsstoffer, og give forudsætning for et generelt godt helbred.

En varieret, årstidsbestemt menu vil sikre børnene de nødvendige vitaminer og mineraler. Vi er omhyggelige med at få dækket børnenes behov for D-vitamin og jern, ved at der på ugentlig basis indgår fisk, indmad og bælgfrugter i menuen.

Vi bedømmer vores opskrifter og menuer ud fra bæredygtighed, økologi, ernæringsmæssig kvalitet, sensorik og økonomisk niveau.

Indtagelse af sukker og sukkerholdige fødevarer holdes på et forsvarligt niveau. Vi sparer på saltet.

Måltidsplanlægning:

Som gennemsnit bruges et estimeret energibehov på 5,3 MJ/dag til planlægning. Der tages selvfølgelig hensyn til, at der kan være stor individuel variation i det enkelte barns behov.

Vores børn får serveret frugt og grønt hver dag. Vi lægger vægt på at godt den ene halvdel er frugt og den anden er grøntsager, hvori der indgår grove grøntsager. 1/3 af et måltid skal være frugt eller grønt.

Der tilbydes vand til frokostmåltidet og mælk til eftermiddagsmåltidet, og der drikkes i øvrigt vand resten af dagen. Vand mætter ikke på samme måde som mælk, og optager derfor ikke så meget plads i maven til hovedmåltiderne. Børn på 2 år tilbydes letmælk og fra 3 års alderen tilbydes minimælk. Herudover tilberedes maden med en stor variation af mejeriprodukter. 

Vi lægges stor vægt på at der serveres et varieret udbud af fisk. Mindst 2 gange om ugen som en del af hovedmåltidet. Der varieres mellem fed og mager fisk. Ud fra et bæredygtighed-, og sundhedsmæssigt aspekt serveres der meget sjældent laks og tun.

Variation i hverdagen er vigtigt, ikke kun i forbindelse med valg fødevarer i menuplanlægningen, men børnene præsenteres også for mange forskellige konsistenser, farver og smage.

Vi følger ”Kostrådene til de professionelle køkkener” som har til formål at sikre en mere klimavenlig menu. F.eks. tilberedes 2 ud af 5 måltider med bælgfrugter og mindst 1 ud af 5 med mørkegrønne grøntsager.

For at holde tilsat sukker på et absolut minimum, tilsættes kun sukker til maden, hvis det giver mening i retten. Sødemidler bruges ikke, kun i forbindelse med diagnosticeret diabetes.

Vi tager hensyn til særlige behov baseret på lægeerklæring, religion ol.

Ved udflugter tilbereder køkkenet madpakker og snack, der egner sig til at tage med på tur.

Råvarekvalitet:

Vi går ind for friske og ferske råvarer af god kvalitet.

En høj råvarekvalitet er nødvendigt for at lave god mad. Derfor stiller vi altid krav til vores leverandører.

Med hensyn til valg af råvarer tages højde for kvaliteter som:

Smag, duft, farve, vandindhold, sorter, modning, svind ved tilberedning, holdbarhed, transportforhold, dyrkning og fangstmetode.

Vi bruger økologi i videst muligt omfang og altid økologiske basisvarer. Vores råvarer skal være friske og ferske, eftersom vi tilstræber at holde halv- og helfabrikata på et minimum.

Vi lægger vægt på at vores råvarer er i sæson, fordi sæsonvarer sikre at friskhed, kvalitet og smag er i top, variation i menuen og økonomisk rentabilitet.

Derfor er menuplanen altid sæsonpræget og så økologisk som muligt.

Måltiderne tilberedes videst muligt fra bunden. Blandt andet koger køkkenet egne fonde, sylter og bager stort set alt bagværk selv.

Solgården/Kastanjehuset har egne nyttehaver hvorfra grøntsager og krydderurter indgår i maden. Haverne indgår som et vigtigt pædagogisk redskab til at videregive en bevidsthed om dyrkning, kvalitet og friskhed til børnene.

Der arbejdes altid så aktivt som muligt for at minimere madspild. Bæredygtighed er af stor betydning og vil afspejle sig i vores valg af råvarer.

Pædagogisk måltid

Måltidet er et vigtigt pædagogisk redskab til at stimulere appetit, motorik, sprog, sunde madvaner og socialt og positivt samvær.

Der gøres meget for at børnene får lyst til at smage på maden, men det respekteres hvis barnet siger ’nej tak’, da kulturen omkring maden skal være rar og positiv. Det er vigtigt at vi bidrager til at børnene får et positivt forhold til at spise og laver aldrig konflikter om eller over hvor meget der spises. Spisningen/måltiderne forsøger vi at gøre til en af de vigtige samlingspunkter, for børn og voksne i institutionen.

Før, under og efter måltiderne, ligger vi vægt på at børnene er aktive deltagende og føler sig som medskabende og vigtige i samværet. I vores måltider er der indarbejdet mange rutiner, for at alle skal kunne navigere i det.

Madkultur:

Den mad der tilbydes på Solgården/Kastanjehuset skal give alle børn – uanset forudsætning og baggrund – mulighed for at få et ernæringsrigtigt måltid.

Der sættes fokus på de danske højtider som fejres og markeres med madmæssige traditioner kombineret med pædagogiske aktiviteter. Derudover afholdes forskellige temaer, hvor der sættes fokus på eksempelvis et land, en kultur, en råvare-gruppe etc.

Vi forsøger at forholde os innovativt i forhold til børnesundhed og måltider. Vi vil gerne være i løbende udvikling. Vi deltager i kurser som øger vores viden og holder os opdateret. Derfor er kommunikation, evaluering og feedback et vigtigt redskab i arbejdet omkring maden. Køkkenpersonale og pædagoger arbejder sammen omkring, hvordan maden bruges.   

Forældrene orienteres om menuplanen ved et opslag. Det kan også give mulighed for at tilrettelægge menuen derhjemme, efter hvad barnet har fået i institutionen. En god og varieret menuplan kan også inspirere og motivere til gode madvaner i hjemmet.

Hygiejne og egenkontrol:

Det er faguddannet personale, der er ansvarlig for tilberedningen af maden og hygiejnen i køkkenet. Det faste køkkenpersonale er ansvarlig for at køkkenets hygiejnemæssige standard i forhold til egenkontrollen bliver overholdt af alle – også nyansatte og vikarer.

Køkkenpersonale bærer rent tøj og hovedbeklædning eller opsat hår. Kun diskrete smykker og halskæder under blusen. Ingen fingerringe og ure. Negle skal være korte og uden lak, i modsat fald bruges handsker.

Krydderurter og grøntsager fra egen have bruges i varme retter og opvarmes til over 75 gr. C. Grønt drys og pynt vaskes grundigt. Drys serveres separat og pynt tilføjes kun umiddelbart før servering.

Frosne bær varmebehandles til 100 gr. C. mindst 1 minut.

I retter, hvor æg ikke bliver varmebehandlet, bruger vi pasteuriserede æg.

Køkkenet er en del af fødevarestyrelsens smiley-ordning. Køkkenets egenkontrol udføres ved daglige afkrydsningsskemaer.

Velbekomme Kastanjehuset og Solgården