Kostpolitik

Holdning og baggrund
Vi ved, at det vi dagligt indtager af passende måltider med god og ernæringsrigtig kost, har stor betydning for vores velbefindende, vores fysiske og psykiske præstationer, koncentrationsevne osv. Vi ved også, at vi kan forebygge eller begrænse sygdomme ved at have sunde kostvaner.

Sunde kostvaner for børnene er med til grundlæggende at give en god og harmonisk udvikling for det enkelte barn. De vaner børnene lærer – gode som dårlige – vil de føre med sig senere i livet.

Forældrene har det primære ansvar for børnenes ernæring, men da de fleste børn tilbringer en stor del af deres tid i daginstitutioner og indtager mange måltider i institutionen, har institutionen et medansvar for såvel børnenes ernæring, som at børnene udvikler sunde kostvaner.

I Kastanjehuset og Solgården mener vi, at måltidet skal danne ramme for et positivt socialt og pædagogisk samvær. Kastanjehuset og Solgårdens primære mål og opgave i forhold til børnenes kost og madvaner er:

– At børnene får en sund og naturlig holdning til mad.
– At børnenes kostindtag i Kastanjehuset og Solgården er sund og ernæringsrigtigt sammensat.

Da børnene spejler sig i de voksne de omgås, vil personalet i dagligdagen arbejde for at optræde som gode rollemodeller for børnene i forhold til kostvaner.
Vi har det økologiske sølv mærke.
Kastanjehuset og Solgården har en differenceret kost tilpasset børnenes alder.

Da det er vigtigt, at der er sammenhæng i børnenes hverdag og kostvaner, vil Kastanjehuset og Solgårdens personale tilstræbe, at have en tæt dialog om det enkelte barns kostvaner og løbende informere om vores kostpolitik og i det daglige arbejde med børnenes kost og kostvaner.

Hvis forældre til et barn ønsker speciel eller diætkost, skal det være lægeligt begrundet.

Ved fødselsdage opfordres forældrene til at respektere Kastanjehuset og Solgårdens kostpolitik og henstiller til, at forældre medbringer sunde alternativer. f.eks. frugtboller, frisk frugt på spyd osv.