Praktisk huskeseddel og regler, der er gældende i institutionen

Mødetid i institutionen
Når andet ikke er aftalt med personalet, skal børnene af hensyn til aktiviteter/udflugter og lign. være i institutionen senest kl. 9:00. 

Aflevering
I kastanjehuset bestræber vi os på, at alle børn modtages personligt og ”kommer på arm”, hvis der er behov for det. Børnene vinker farvel til jer sammen med en voksen.

Når I afleverer på Solgården er det vigtigt, der er kontakt til personalet på stuen eller den voksne, der har ansvaret for pågældendes stues børn, samt at huske at krydse barnet ind.
Børnene vælger selv hvordan, hvor og med hvem de vil vinke farvel.

Hvis I forlader et ulykkeligt barn, er det en rigtig god ide at ringe lidt senere, for at høre hvordan det er gået. Der er ikke noget værre end at skulle arbejde en hel dag, samtidig med at skulle bekymre sig unødigt, så ring endelig. 

Afhentning
Når børnene hentes i Kastanjehuset, siges der farvel til en fra stuen eller til det personale, der har ansvaret for stuen. Personalet fortæller hvordan det er gået i løbet af dagen, hvad vi har lavet, om hvordan der er sovet, spist osv.

Børnehavebørn skal, når de hentes, sige farvel til en voksen fra stuen eller den voksne, der har ansvaret for stuen. Ligeledes skal den, der henter sørge for at krydse barnet ud. Ved stuerne er der på opslagstavlerne skrevet hvad dagen er gået med. På disse kan også læses om der er noget vigtigt, der skal huskes til efterfølgende dag.

Forældresamtaler
Et stykke tid efter at barnet er begyndt i institutionen eller har skiftet afdeling, vil I blive budt på en opfølgende forældresamtale.

Hvis der er ting I ønsker at drøfte, er det en god ide at aftale en forældresamtale hos stuens personale eller ledelsen. Vi ønsker ikke at skulle stå og drøfte større spørgsmål, mens der samtidig skal være samvær med børnene, da vi ikke anser det for en seriøs måde at arbejde på.

Sikkerhed
For at forebygge kvælningsulykker skal alle snore fjernes fra børnetøj, især snore i hætter skal væk. Hvis vi ser snore i hætter, fjerner vi dem med det samme.

Sutter skal med hjem en gang om ugen, for at blive skoldet og tjekket.

I stedet for halstørklæder vil vi bede jer om at bruge en ”halsedisse” til jeres barn, ligeledes for at undgå kvælningsulykker.

I Kastanjehuset må der ikke hænge plast eller bæreposer løst i garderroben. Hvis det alligevel bliver nødvendigt, skal der slås en knude på midten, således at børnene ikke kan tage dem over hovedet. 

Seleregler
Alle børn, der sover ude skal sove i sele, hvilket er besluttet af forældrebestyrelsen. Alle der begynder i Kastanjehuset, skal ved start have gennemgået og underskrevet selereglerne. Sover et barn uden sele, skal det sove inde (alle børn over 2 år).

Sovepolitik
Vi har en sovepolitik i Kastanjehuset der går ud på at børn der er trætte skal have lov til at sove og at børn der sover bliver ikke vækket, med mindre vi skønner at de har fået nok søvn. Hvis man som forælder oplever at det er svært at få sit barn til at sove om aftenen er vi åbne for en dialog omkring det og er klar til at give råd og vejledning om hvad man kan gøre. Når børnene er ved at være så store at man anbefaler mindre søvn kan der laves aftaler med personalet om en evt. nedtrapning i middagsluren. Vi varetager først og fremmest altid barnets interesse når det omhandler søvn, men også når det omhandler andre emner.

Sygdom
Når dit barn bliver sygt, skal institutionen have besked og evt. oplyst hvad barnet fejler, hvis sygdommen er smitsom.
Syge børn modtages ikke i institutionen af hensyn til barnet og smittefare. Når et barn afleveres efter sygdomsperiode, skal det kunne deltage i dagligdagsaktiviteter.
Hvis et barn bliver sygt i institutionen ringes der efter barnets ene forældre.

Medicin
Vi må ikke give børnene nogen form for medicin, og børnene må ikke selv have medicin med i deres madpakke.
Medicin til kroniske sygdomme giver vi gerne, hvis der fra egen læge er lægeerklæring til institutionen.

Vaccination
Efter hver vaccination medbringes vaccinationskort, så vores stamkort kan blive ajourført.

Adresseændring eller tlf. ændring
Det er vigtigt, at jeres stamkort hele tiden er ajour, så alle ændringer skal vi hurtigst muligt have besked om.