Historie

Frelsens Hærs børneinstitution Kastanjehuset og Solgården er en selvejende, 0-6 års institution med driftsoverenskomst med Hvidovre kommune. Vi er ca. 35 vuggestuebørn i Kastanjehuset og op til 96 børnehavebørn på Solgården og i alt ca. 27 ansatte. Derudover er der på institutionen også et naturcenter, som alle andre 0 – 6 års institutioner i Hvidovre kan benytte.

Tidligere var Kastanjehuset og Solgården to institutioner med hver deres bestyrelse og ledelse, men de blev sammenlagt i 2011.

Kastanjehuset er opført af Frelsens Hærs socialtjeneste i 1971 og har fra starten fungeret som vuggestue. Bygningen blev dengang præmieret for sin arkitektur og er tegnet af arkitekt J. Jørgensen.

Solgården har tidligere været en del af gården Svendebjerggård og har været brugt af Frelsens Hær til bl.a. feriekoloni, men blev i 1957 indviet som daginstitution.

Hele området med Krisecenteret Svendebjerggård, Kastanjehuset og Solgården har Frelsens Hær ejet siden 1920 da Officer i Frelsens Hær, arkitekt J. Jørgensen (samme person som tegnede Kastanjehuset) havde købt og udstykket Svendebjerggård i 1918, for derefter at skænke det overskydende jord og selve Svendebjerggård til Frelsens Hær.